info@plustelka.sk 0650444400
Čo je Plustelka?

Plustelka je balík extra programov Voľnej telky, vďaka ktorému získate prístup ku extra dávke filmov, športu a dokumentov. Plustelka je bez viazanosti, takže si ju môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť. Viac o Plustelke na www.plustelka.sk

Kontakt

Viac o voľnej telke

Voľná telka je technická služba poskytovaná zo strany spoločnosti Towercom, a.s. oprávneným vysielateľom, ktorí o poskytovanie služby spoločnosť Towercom, a.s. požiadali, spočívajúca v distribúcií a predaji dekódovacích kariet a/alebo iných zariadení umožňujúcich prístup k  programovým službám týchto vysielateľov /ďalej len „prístupové zariadenia“/.

Voľná telka zabezpečuje prístup koncového užívateľa /diváka/ k programovým službám jednotlivých vysielateľov na území Slovenskej republiky prostredníctvom prístupových zariadení, spravovaných spoločnosťou Towercom, a.s., ktoré po zakúpení oprávneným koncovým užívateľom /divákom/, umožnia po ich aktivácií príjem programových služieb zo strany koncového užívateľa /diváka/, a to bezodplatne. Jediným poplatkom, ktorý koncoví užívatelia /diváci/ musia vynaložiť je kúpna cena za prístupové zariadenie umožňujúce prístup k programovým službám jednotlivých vysielateľov.

Prostredníctvom jedného prostriedku na dekódovanie, a to prístupového zaraidenia, po jeho aktivácií je umožnený oprávnenému koncovému užívateľovi /divákovi/ príjem všetkých programových služieb všetkých tých vysielateľov, ktorí majú záujem o sprístupnenie svojich programových služieb koncovým užívateľom /divákom/ ako aj iných programových služieb slovenských vysielateľov, ktoré sú voľne prístupné na satelite bez kódovania.

Spoločnosť Towercom, a.s.  vstupuje do zmluvného vzťahu s koncovým užívateľom /divákom/ výlučne ako predávajúci prístupových zariadení nie ako poskytovateľ akejkoľvek služby.

Zákaznícke centrum Voľnej telky

www.volnatelka.sk
Tel.: 0650444400 v pracovných dňoch
8:00 – 16:00 hod
Facebook: Staňte sa fanúšikom Voľná telka na Facebooku

Towercom, a.s.
Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava
IČO: 36 364 568
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3885/B

Voľná telka je registrovaná obchodná značka, ktorej používanie podlieha odsúhlaseniu Towercom, a.s.

Informácie o zariadeniach potrebných na príjem Voľnej telky vám ochotne poskytnú aj naši predajcovia antennej techniky. Najbližšieho predajcu k vášmu bydlisku môžete nájsť v časti Predajná sieť.