info@plustelka.sk 0650444400
Čo je Plustelka?

Plustelka je balík extra programov Voľnej telky, vďaka ktorému získate prístup ku extra dávke filmov, športu a dokumentov. Plustelka je bez viazanosti, takže si ju môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť. Viac o Plustelke na www.plustelka.sk

PRE PROFESIONÁLOV

Vitajte na podstránke určenej predajcom anténovej techniky, odbornej verejnosti a vysielateľom, na ktorej nájdete technické informácie o televíznych platformách Voľná telka a Plustelka.


Viac o voľnej telke

Voľná telka je technická služba poskytovaná zo strany spoločnosti Towercom, a.s. oprávneným vysielateľom, ktorí o poskytovanie služby spoločnosť Towercom, a.s. požiadali, spočívajúca v distribúcií a predaji dekódovacích kariet a/alebo iných zariadení umožňujúcich prístup k  programovým službám týchto vysielateľov /ďalej len „prístupové zariadenia“/.

Voľná telka zabezpečuje prístup koncového užívateľa /diváka/ k programovým službám jednotlivých vysielateľov na území Slovenskej republiky prostredníctvom prístupových zariadení, spravovaných spoločnosťou Towercom, a.s., ktoré po zakúpení oprávneným koncovým užívateľom /divákom/, umožnia po ich aktivácií príjem programových služieb zo strany koncového užívateľa /diváka/, a to bezodplatne. Jediným poplatkom, ktorý koncoví užívatelia /diváci/ musia vynaložiť je kúpna cena za prístupové zariadenie umožňujúce prístup k programovým službám jednotlivých vysielateľov.

Prostredníctvom jedného prostriedku na dekódovanie, a to prístupového zaraidenia, po jeho aktivácií je umožnený oprávnenému koncovému užívateľovi /divákovi/ príjem všetkých programových služieb všetkých tých vysielateľov, ktorí majú záujem o sprístupnenie svojich programových služieb koncovým užívateľom /divákom/ ako aj iných programových služieb slovenských vysielateľov, ktoré sú voľne prístupné na satelite bez kódovania.

Spoločnosť Towercom, a.s.  vstupuje do zmluvného vzťahu s koncovým užívateľom /divákom/ výlučne ako predávajúci prístupových zariadení nie ako poskytovateľ akejkoľvek služby.

Pokrytie signálom DVB-T

Programová ponuka DVB-T

Programová ponuka DVB-S

Satelit Astra

Kmitočet (MHz)

Pola- rizácia

FEC

Symbol. Rýchlosť (kB/s)

Programy - názov predvoľby

23,5°E

12 363 DVB-S2 / 8PSK pilot ON

V

3/4

29 500

Jednotka HD, Dvojka HD, ČT1 SD (ID: 4911), ČT2 SD (ID:4912), TA3 HD

23,5°E

12 168 DVB-S pilot OFF

V

3/4

27 500

Ocko TV, TV Lux, TV JOJ


Pre príjem terestriálneho vysielania Voľnej telky / Plustelky odporúčame prijímač, ktorý je schopný spracovať parametre uvedené v tabuľke vychádzajúce z technickej normalizačnej informácie TNI 36 7554: 2015 Technická špecifikácia prijímačov DVB-T/-T2 určených na slovenský trh.

Technické parametre vysielania DVB-T/T2


Pre príjem terestriálneho vysielania Voľnej telky / Plustelky odporúčame prijímač, ktorý je schopný spracovať parametre uvedené v tabuľke vychádzajúce z technickej normalizačnej informácie TNI 36 7554: 2015 Technická špecifikácia prijímačov DVB-T/-T2 určených na slovenský trh.Technické parametre vysielania DVB-S/S2


Pre príjem satelitného vysielania Voľnej telky / Plustelky odporúčame prijímač, ktorý je schopný spracovať parametre uvedené v tabuľke.Spoločné televízne antény (STA)

Lokálne DVB-T

Podpora a dokumenty